Variant – mindre biobränsle

I detta scenario hålls biobränsleinblandningen konstant på 2021 års nivå (enligt ”bränslebytet”). Därtill har vi skalat upp andel laddbara fordon i nyförsäljningen, så mycket som behövs för att nå 2030-målet.

Scenarie-indata

Makroekonomiska effekter

Resultaten nedan visas i relation till CPI, som betyder Current Policy Inititative, och som representerar ett framtidsscenario som endast når upp till EU:s mål på 95 g CO2/km, och ej till Sveriges mål.

Effekter på koldioxidutsläppen