Två tredjedels-variant

Om det räcker med att 2/3 av 70%-målet nås med hjälp av fordonsteknik och bränslen (enligt FFF-utredningens antagande att 1/3 av lösningen kommer att vara större samhälleliga och beteendemässiga förändringar som skiftar transporter från motordriven vägtrafik) visar detta scenario vad som krävs för att nå målet i form av elektrifiering av fordonsflottan för (1) biobränslenivåer i enlighet med basscenariot och (2) biobränslenivåer konstant på 2021 års nivå.

Biobränslenivåer i enlighet med basscenariot

Biobränslenivåer konstant på 2021 års nivå