Mer material

Projektets slutrapport, inklusive bilagor, är på engelska och omfattar 63 sidor. Den innehåller en utförlig beskrivning av projektets arbete och resultat.

20-Fifty Final Report
Appendix A – E3ME Model Description
Appendix B – Mobility as a Service in the Vehicle Stock Modelling Framework

Projektet har publicerat en konferensartikel som också blev en journalartikel i ”International Journal of Energy Production and Management”. Den skrevs i juni 2017 och redovisar resultaten av de första utforskande scenarierna.

Decarbonising The Swedish Road Transport Sector

”EU policy brief” sammanfattar projektet och vilka implikationer på EU-nivå projektresultaten har.

Projektet har också redovisat sina resultat i flera olika seminarier och konferenser. Här återfinns utvalda delar av det presentationsmaterialet.

Slutligen har projektet också tagit fram en kortversion av projektresultaten, ett s.k. white-paper.