Jämförelse elektrifieringsgrad

Här jämförs den nödvändiga elektrifieringsgraden för olika typer av fordon för de olika scenarierna.